Bestyrelsesmøde VBR 16/10-2019

Afbud fra Vibeke og Peer

1.

Jan har fundet frem til kontaktperson for Handelsstandsforeningen.

Mai arbejder med skabelon for skilt til rideklubben.

Jan kontakter Folkebladet og følger op.

Jan inviterer de kommunale kontakter til besøg i rideklubben.

Der er udarbejdet en aftale om mængderabat ved vaccination.

2.

Budget gennemgået. Drøftet de mange posteringer i klubmodulet.

Fremadrettet rationaliseres der i disse, med henblik på et mere overskueligt

Bogføringssystem.

I forbindelse med budgetlægning 2020 udarbejdes en handlingsplan med luft i budget til nye tiltag.

Økonomien ser fornuftig ud.

3.

Købt Molly, solgt Color. Molly tilhører klubben. Color er privatejet.

Lige p.t mangler vi en mindre pony til de små elever.

Der købes en mindre pony. Mathilde og Linea undersøger mulighederne.

Vi vurderer til årsskiftet, om der skal sælges en pony.

4.

A.

Arbejdsweekenden forløb fint.

Der arrangeres en ny arbejdsweekend til foråret.

Opgaver nedskrives løbende, når disse opstår.

B.

Fællesspisning/ Grooming den 8 november. Ansvarlige Jan og Max.

Max laver invitation. Start kl. 18.30.

Der flettes og spises pizza. Pris kr. 10 pr. Slice og kr. 10 pr. sodavand.  Tilmelding på hjemmesiden.

C.

Elevstævnet var en succes med 85 starter på de 2 dage.

Der skal findes en fotoansvarlig. Preben kontakter Maria, om hun vil tage fotos.

Der skaffes fodstøtte til dommeren.

5.

A.

Klubmesterskab 9-10 november. Jan printer kritikker, hvis han få disse i god tid.

Der printes antal i forhold til advis fra Linea.

Der ryddes op før stævnet. Oprydning torsdag/fredag, læsses på trailer.

B.

Vibeke kontakter voltigeringsklubben Thommysminde. Dato for juletamtam ult. November.

Afventer tilbagemeldingen fra Vibeke.

6.

Dialogen mellem eleverne skal være acceptabel, så alle nyder at være her.

Når der opstår klager, tages en drøftelse med børn og forældre.

Som udgangspunkt må dem, der har part ikke ride alene.

7.

Liv ansættes til rengøring 2 timer ugentlig.

Opridsning af forbedringer til dato. Investeringer fordelt mellem udlejer og VBR.

Der skal i forbindelse med fremtiden udarbejdes en investeringsplan, incl. Opdeling af økonomi. Dette indarbejdes i budgettet.

8.

Fra 2020 indlægges datoer for bestyrelsesmøder og stævner i årshjulet.

Næste bestyrelsesmøde den 13. November kl. 19 i rytterstuen. Oplæg til juletam tam.

Gensidig forventningsafstemning og evaluering af året der gik udsat til næste møde.