Bestyrelsesmøde onsdag den 11 december kl. 20 i rytterstuen

 

1. Opfølgning på prioriteret investeringsliste

Preben beder Henning om at flytte sandet. Der skal skabes plads til 4 – 5 biler mere i hverdagen.

Tilrettet liste vedhæftes referatet

2. Lillian udarbejder forslag til ansøgning om sponsorstøtte

Lillian udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde den 25 /2 2020

3. Tilmeldte til puds og pizza 14/12

Der er tilmeldt 14 til puds og pizza

4. Godkendelse af forslag til budget

Budget ikke udarbejdet, Forslag drøftes på næste møde den 25/2.

5. Årshjul - Mødedatoer og aktiviteter 2020

Stævner 28-29/3 og 16-17/5 (Ændret til 2-3/5) Dommere spørges.

Ridelejr – deltagelse dag 1 + 2 – 4 +5. Der annonceres efter forældrehjælp til lejren.

Puds- og pizza ca hver 7 uge – deltagelse gratis.

Teorikursus – skille og samle seletøj/hovedtøj.

Næste pudse- og pizza 25/1 – 14/3 – 2/5 ca. hver 7 uge.

Fællesspisning x 2 årligt – 28/2 og 4/9 2020.

Arbejdsweekend lørdag d. 18/4 – og 26/9.

Bestyrelsesmøde den 25/2 2020

Generalforsamling onsdag den 11/3 kl. 19

6. Status heste

Julie solgt. Der kigges efter en ny hest.

Vi har 5 På venteliste til ridning. Der er snart venteliste på parter.

Sidste år indberettigede vi 87 elever, nu 129.

7. Leje af rytterstuen til fødselsdage

Vi kan ikke udleje rytterstuen, da vi modtager tilskud. Vi siger nej til udleje af rytterstue til fødselsdage.

 Vi kan ikke undvære heste til trækture, da de fleste har part.

8. Tilbagemeldingen fra besøget fra Horsens kommune

Positiv oplevelse, vi er en social rideklub. Ang. Ny ridehal, så kan der søges fra puljen på 800.000 de næste år.

Der søges også fra aktivitetspuljen i Kronjylland. Desuden undersøges muligheder i fonde.

Der søges også om tilskud til nødvendige maskiner.

Der udarbejdes et oplæg med henblik på ansøgning af Jan, Max og LP.

9. Punkter til næste møde

Sponsoransøgning

Budget

Status maskiner

Planlægning af generalforsamling

10. Evt.

Natalie vil gerne have en hingst herud at ride på.

Samarbejdsaftalen rundendes

Referent

Lillian Andersen