Klubben tager nu konsekvenserne af Corona smitterisikoen og det betyder:

- at alt undervisning aflyses fra fradag d 13. Til d 27. begge dage inkl.

- vi frabeder os at eleverne bruger faciliteterne som opholdssted.

- vedr. partryttere så undtages de et vist omfang, der skal laves aftaler med Mathilde om hvornår du kan komme og ride.

Disse forholdsregler gælder i perioden, indtil eventuelt andet meldes ud.

Ps. Så har vi forsøgt at sende mails ud til medlemmerne via hjemmesiden, men den er vist ikke helt stabil i disse tider.