Priser

Alle, der modtager undervisning, skal være medlem af VBR
 
Medlemsskabet tegnes pr kalenderår, og prisen falder kvartalsvis ved tilmelding senere end 1. April
 
Junior medlemskab                               300 kr.
Senior medlemskab                              450 kr. 
Passivt medlemskab                             150 kr. 
 
Du skal også være medlem for at starte stævne i Vestbirk Rideklubs navn
 
Undervisnings priser er baseret på 1 gang ugentlig træning*
 
Timehold på elevhest:                         350 kr. pr. måned
Halvtime trækkehold på elevhest:       180 kr. pr. måned 
Springhold på elevhest:                       380 kr. pr. måned
Timehold/Springhold på egen hest:     300 kr. pr. måned.
Halvtime trækkehold på egen hest:     150 kr. pr. måned
 
 
*Der er IKKE undervisning i skoleferier og på skolernes lukkedage. Vi bruger Horsens Kommunes anvisninger til skole lukkedage
 
Halvpart: 500 kr. pr. måned
Kvartpart: 250 kr pr måned
 
Henvendelse vedrørende privat opataldning rettes til ejeren; Lars Peter på telefon 25 44 98 08