Priser

Alle, der modtager undervisning, skal være medlem af VBR
 
Medlemsskabet tegnes pr kalenderår, og prisen falder kvartalsvis ved tilmelding senere end 1. April
 
Junior medlemskab 300 kr.
Senior medlemskab 450 kr. 
Passivt medlemskab 150 kr. 
 
Undervisnings priser er baseret på 1 gang ugentlig træning
 
Timehold på elevhest: 350 kr. pr. måned
Halvtime trækkehold på elevhest: 180 kr. pr. måned 
Springhold på elevhest: 350 kr. pr. måned, justeres op til 380 pr. 1. Marts 2018
Timehold/Springhold på egen hest: 300 kr. pr. måned.
Halvtime trækkehold på egen hest: 150 kr. pr. måned
 
OBS: hvis man medbringer egen hest skal man betale facilitetskort til VMSE.  
 
Der er IKKE undervisning i skoleferier og på skolernes lukkedage. Vi bruger Horsens Kommunes anvisninger til skole lukkedage
 
Halvpart: 500 kr. pr. måned
Kvartpart: 250 kr pr måned
 
Vedr. opstaldning og facilitetskort, kontakt Anni Pape på mail ap@vmse.dk