Bestyrelsesmøde den 19 april kl. 20 hos Lars Peter Jørgensen, Præstemarken 71, Østbirk

 

1.                   Velkomst ved Erling. Der er en god stemning i rideklubben.

                      Liste over bestyrelsen lægges på hjemmesiden. Hjemmesiden opdateres.

                      Invitation til Ridelejr blev udleveret og godkendt.

 

  1. Økonomi.

                      Claus opretter økonomisystem. Der samles op på ønskede medlemsskaber, om disse er effektueret.

                      Kode til NEM ID undersøges og tilrettes.

                      Ny bankregistrering foretages. Referat fra generalforsamlingen med bestyrelsens underskrifter medbringes.

                      Der fremlægges hvert kvartal oversigt over beholdning samt foretagne dispositioner. Incl. medlemstilgang/afgang.

                      Der følges op på restance til kommunen

.

  1. Kontaktperson til Mathilde er Linda.

                      Kontaktperson til efterskolen er Erling. Der er aftalt møde med efterskolen den 28 april kl. 19. Erling, Claus og Rune deltager.

                      Udlukning af heste i weekenden. Her afløser Linda. Claus afløser v/behov.

                      Der ophænges kalender, hvor man kan skrive sig på. Ryttere med halvpart spørges.

                      Der søges sponsorater til forplejning til ridelejr.

                      Lillian laver udkast til henvendelse. Der udarbejdes pressemeddelelse.

                      Linda undersøger mulighed for indkøb af veste. Lillian undersøger pris på broderet logo.

                      Formålet med indkøbet er – synliggørelse af klubben og muligheden for at vide, hvem man skal henvende sig til f.eks. ved stævner

                      eller, når vi er i klubben.

                      Erling kontakter lokalpressen om ridelejr.

                      Erling sender mail, når papirerne er klar til underskrift.

                     

  1. Evt. Næste møde samme sted den 17 maj kl. 19.30

 

 

                      Referent: Lillian Andersen