Referat fra Bestyrelsesmøde den 17 maj 2016 hos Lars Peter

 

Hele bestyrelsen deltog i mødet

 

  1. Opfølgning fra sidst

                      Claus oprettet i gratis økonomisystem. Medlemsliste oprette. Der er p.t. 34 medlemmer.

                      Der indhentes overblik over, hvem der har halvparter

                      Frederikke - Snow Flake pr. 1/6

                      Frida – Gwendolyn

                      Jonna – Zig Zag (Afventer)

                      Victoria – Sofus pr. 15/5

                      Signe – Shiquila 1/6

                      Julie/Laura – Indy 1/6

                      i alt 4 halvparter

 

                      Koden til NEM ID afventer dialog med kommunen torsdag den 19/5 kl. 15

                      Papirer til banken afventer underskrifter, når disse er klar.

                      Møde med efterskolen afventer besked fra kommunen om status.

                      Der aftales nyt møde efter mødet med kommunen.

                      Ryttere med halvpart spørges efter sommeren om udlukning i weekender.

                     

  1. Økonomi

                      Aftalen med banken færdiggøres.

                      Redegørelse fra Mathilde:

                      Fra 1 juni undersiser Mathilde og Astrid også om fredagen

                      Forslag: Gipsy og Angel afhændes. Nye heste forsøges købt ved tidligere sælger.

                      Elevlisten påføres efternavne. Enetimer betales bagud – Linéa og Liv.

                      Andre betaler forud.

                      Der skabes overblik over undervisningstimer og elever, halvpart og kvartpart.

                       

  1. Sponsor gaver til ridelejr

                      Sponsorbrev godkendt med flg. rettelser 25-28 juni (4 dage) og elever i alderen 4 til 16 år.

                      10 forældre har givet tilsagn om at hjælpe. Der er tilmeldt 30 børn til ridelejren.

                      Linda indhenter tilbud på veste hos Höoks og Horse. Størrelser afleveret til Linda.

                      Broderet navn med logo kan laves for kr. 50. OK til Forslag indhentet af Lillian.

 

                      Forslag: Der arrangeres Åbent hus og aften med fællesspisning

                      Velux fonden ansøges om sponsorstøtte til afholdelse af 50 års jubilæum, forslag: august september. Gamle medlemmer/ryttere   

                      inviteres.

                      Der arbejdes videre med forslaget

 

  1. Evt.

                      Næste møde 21 juni 2016 kl. 19.30 hos Lars Peter

 

                      Referent: Lillian Andersen