Referat fra bestyrelsesmøde den 5 juli 2016 hos Lars Peter

 

Deltagere: Bestyrelsen + Mathilde Putman

 

  1. Evaluering af ridelejren 2016

                      Alle har afleveret afregninger fra ridelejren til kasserer. Regnskab for lejren er opgjort.

                      Madudgift kr. 2.285,00. De sidste 2 dage blev der til frokost spist mange middagsrester, så der resterede både pitabrød og diverse

                      grønt.

 

                      Aflønning af lønnede hjælpere fastsat:

                      Astrid 9 timer – kr. 1170,-.

                      Mathilde og Linea fra lørdag kl. 15 til tirsdag kl. 15. Linea kr. 3.500. Mathilde kr. 7000.

                      Indtægter kr. 26.100,00.

 

2.                   Fremtidige aktiviteter

                      Erling indsender ejercertifikater.

                      Chikanetiltag mailes til Erling, der handler på dette.

 

.                     Vi mangler 1 grime. Denne indkøbes hos SP, hvor vi opretter en konto.

 

                      Opgørelse over indkøb og fremtidige behov i forbindelse med ridelejr.

 

                      Der er til dato bestilt 15 veste m/logo. Der samles op, om flere ønsker veste, så de kan bestilles samlet.

 

                      Fællesspisning den 16 september kl. 18.30. Lillian planlægger + lotteri.

                      Lillian indhenter pris i Super Brugsen, Østbirk

                      Drikkevarer kan købes

 

                      Næste bestyrelsemøde den 23 august 19.30 hos Lars Peter

 

                      Referent: Lillian Andersen