Referat fra bestyrelsesmøde den 23 august 2016 kl. 19.30 hos Lars Peter Jørgensen

 

Afbud fra Linda

 

Deltagere: Erling, Claus, Lars Peter og Lillian. Mathilde deltog senere.

 

Der er oprette konto hos SP foder. Konto er Erlings tlf. nr. Ved køb dokumenterer køber dette.

 

Lillian ophænger seddel med menu samt mulighed for køb af drikkevarer og info om lotteri med fine præmier.

 

Der er kommet svar fra kommunen. Vi har fået udbetalt 90.000 for meget i kommunestilskud.

Der udbetales 70% af huslejen.

Vi indbetaler 50.000 og Erling laver aftale i forhold til betaling af restbeløbet.

Betaling tilpasses klubbens likviditet.

 

Betaling for enetimer – kr. 85 for ½ time. Der er nu 60 elever.

Kasserer har modtaget nye indmeldelser

 

Drøftelse af økonomiske forudsætninger i forhold til medlemmer/ikke medlemmer.

 

Oprydning i sadelrum. Erling fjerner affald i sække.

 

Der kigges på regulering af priser pr. 1/1 2017.

 

Fællesspisning den 16/9: Lillian indkøber plastictallerkener. Vi bruger bestik fra køkkenet .

Erling indkøber drikkevarer og tager vin med.

 

Elevstævne – Klubmesterskab den 15-16/10 2016. Erling finder dommere.

 

Der afventes mødedato med efterskolen

 

Næste møde: Den 13/9 kl. 19.30

 

Referent: Lillian