Referat fra bestyrelsesmøde den 4 oktober 2016 kl. 19.30

 

Deltagere: Hele bestyrelsen + Mathilde fra kl. 20.30

 

Dagsorden:

 

  1. Siden sidst

                      Fællesspisningen var en succes, der var rigeligt med mad. Lotteri en god idé.

 

  1. Møde med VMSE

                      Gælden til VMSE er opgjort til kr. 77.060,00

                      Gælden til Horsens kommune kr. 90.375,00

                      Møde aftales til den 25/10, Erling melder retur til VMSE. Erling og Lars Peter deltager.

                      Gammel lejeaftale fremsendes til bestyrelsen.

                      Der udarbejdes klare aftaler om kommunikation og fremkommes med konstruktive forslag.

 

  1. Foldordninger

                      Der lukkes ud på de små folde tæt ved hallen. Der gives Wrap på foldene.

                      Mathilde reviderer liste for udlukning.Erling har lige uger.

                      Linéa kommer ind i ordningen. Linda ophører pr. 1/11 2016.

                      Halvpart på Lady opsagt af Linda pr. 1/11.

 

  1. Klubstævne den 15-16 oktober

                      Skridttæpper er klar mandag den 10. Lillian henter dem i Horsens.

                      Forplejning: Pølsehorn, toast og kage.

                      Lørdag: Linda køber ind. Cafeteria: Linda og Lillian

                      Søndag: Cafeteria: Lilllian +?

                      Lillian og Linda tager Thermokander med. Linda og Erling tager toaster med.

 

                      Veste: Vi afventer svar fra Lenette indenfor 1 uge om levering ad de resterende 3 i small.

                      Hvis levering sker indenfor 1 måned, så ok til bestilling af alle der. Ellers bestilles de andre nu.

                      Lillian kan aflevere til tryk om mandagen med levering den kommende mandag.

 

  1. Evt.

                      Næste bestyrelsesmøder: 15/11 og 13/12 kl. 19.30 hos Lars Peter.

 

                      Referent: Lillian