Bestyrelsesmøde den 29 november 2016 hos Erling.

 

Afbud: Klaus og Lars Peter

Deltagere Linda, Erling og Lillian

 

Julestævne den 10-11 december 2016

 

Bemanding Cafeteria – Lørdag: Linda og Lillian - Linda køber ind.

                                                                      Søndag: Lillian og Claus

Vi møder kl. 8.30 lørdag og søndag

Claus står begge dage til rådighed undtagen når hans datter rider.

Erling kommer kun lørdag.

 

Der er 2, der bager kage lørdag og 1 søndag.

 

Erling medbringer saft.

 

Der sælges Æbleskiver, Gløgg, kaffe, kakao, sodavand og saftevanf.

Erling undersøger mulighed for sponsorater fra Kiwi eller Brugsen.

 

Næste mødedato den 13 decmber kl. 19.30 hos Lars Peter fastholdes.

 

Vi afventer datoforslag til møde med efterskolen for fastsætttelse af husleje.

 

Der er P:T: ikke 1 måneds opsigelse v/rideophør.

Fra 2017 vil der være en måneds opsigelse.

 

Fra 2017 betales fuld kontingent for december måned, her vil de 2 første prøvegange være gratis, hvorefter kontingent indbetales.

 

Claus informeres af Erling om beslutning om indkøb af gaver til Mathilde, Astrid og Linéa fra eleverne. Marie står for indkøbene.

 

Næste møde: 13 december kl. 19.30 hos Lars Peter.

 

Referent: Lillian Andersen