Referat fra bestyrelsesmøde den 11/4-17 hos May, Søvejen 23 F, Vestbirk


 1. Forsikring/ status
  bestyrelse og ansatte er dækket via Dansk Rideforbunds forsikring
  rytterne skal selv sikre at de har en ansvars og ulykkesforsikring.
  Har vi som bestyrelse en forsikring, der dækker vort ansvar som bestyrelse.
  Undersøges via Dansk rideforbund af Erling.
  Det undersøges, hvordan sadler og hovedtøj er dækket forsikringsmæssigt.

 2. Gæld- afdragsordning
  Vi skylder efterskolen 75.000. Vi skylder kommunen 90.000.
  Erling anmoder om møder med de 2 parter for udarbejdelse af en fornuftig afdragsordning. I mødet deltager 3 fra bestyrelsen (Forhandlingsudvalget)
 3. Husleje
  Husleje 6.142,00. Reelle omkostninger pr. Hest pr. md. ca. Kr. 850. Drøftelse af opgaver i forbindelse med staldpersonalet.
  Vi afventer udspil fra efterskolen vedr. Husleje.
 4. Tilvejebringelse af arbejdskapital.
  Forslag sponsorliste m/sponsorater ophænges på White board.
  Mia undersøger muligheder for evt. Sponsorstøtte.
 5. Wrap og hø leveres af Erling, evt. andet tilbud undersøges. Preben spørger til pris hos anden leverandør.
 6. Dyrlæge evt. tilbud fra Brædstrup dyrlægerne
  Vi bruger fortsat Palle fra Klovborg dyrlægerne

 7. Nye tiltag. På kodansedag kan evt. tilbyde ridetur. Forslaget er for sent ude og ideen blev nedstemt. Vi deltager på Kanodagen i Vestbirk. 3 weekend i august, hvis vi har hjælpere. Erling kontakter Jeanette vedr. Dato m.m. Vi skal passe på ikke at overbelaste hestene, da de

          også skal være til rådighed for rytterne på de planlagte undervisningsdage.

 1. Planlægge aktiviteter det næste halve år. Fællesspisning 9 juni kl. 18. Lillian omskriver anmodning om sponsorstøtte og sender denne til bestyrelsen. Lillian indhenter tilbud på mad og udarbejder opslag med tilmelding, dette sendes til bestyrelsen.

  Ridestævne - 30 april kl. 9.30 til ca. 14.15 . Dommere Charlotte og Ida. Gaver dommere ca. Kr.200. Gavekort Matas og lille buket. Lillian køber. Preben spørger SP om sponsorgave.
  Stævnet foregår indendørs.
  Klaus checker drikkevarer. Erling køber ind. Lillian køber brod på dagen.

  Ridelejr 25-29/6 - Morgenmad - Lillian og Linda de 3 første dage - May og Lilian de næste 2 dage.
  Rengøring Erling og Lillian.
  Bålaften 27/6 - snobrød og skumfiduser samt kiks indkøbes.
  Aftensmad og frokost afventer antal tilmeldinger og hjælpere.

  Elevhestene sættes op til Erling i sommer, Preben transporterer sadler og hovedtøj op til Erling den 30 juni.

  Der opsættes skilt om, at alle der passerer hestene checker, at de har vand, især nu hvor den varme tid kommer.
  Spandene renses 1 x månedlig af Preben.

  Forslaget om en hyggedag fra Pia, Linea og Lars Peter modtages med glæde. De bedes om at komme med datoforslag efter sommerferien.

  Lars Peter indtræder som ressourceperson.

Evt. Ny medlemsliste udarbejdes over aktive ryttere samt placering på holdene med henblik på ajourføring og betaling.
Ny i bestyrelsen: May Kjems, Søvejen 23 F, Vestbirk Tlf. 28430406 - mail:maykjems@ gmail.com
Preben Jeppesen, Tømmerbyvej 29, 8653 Them - E-mail: dalbaekgaard@mail.dk

Ny mødedato: Mandag den 22 maj kl. 19.30 Præstemarken 71, Østbirk