Referat fra Bestyrelsesmøde i VBR den 21/8-2017 hos Lars Peter

1. Overblik over økonomien.

Klaus havde fremsendt Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 30/6 2017

Økonomi drøftet udfra halvårs resultatopgørelse. Resultat pr. 30/6 2017 kr.23.956,70

Erling tager kontakt til Sparekassen Kronjylland .

May har fremsendt ansøgning om støtte på kr. 20.000. Vi afventer svar.

Afleveret købekontrakt på Muss og kr.1500 samt udgift til køb af dækkener kr. 500.

På næste møde sammenholdes budget samt udgifter/indtægter siden sidst.

Drøftet status i forhold til behov for heste og ventende elever.

Lige nu har vi 9 nye elever, der afventer start.

 

2. Kontrakt til Linea

Lineas kontrakt drøftet i forhold til kontaktperson. Lillian har indskrevet May, som kontaktperson, May overvejer sin stilling til opgaven til næste møde.

 

3. Fordeling af arbejdsopgaver.

May har fremsendt forslag til, hvilke opgaver, der kan uddelegeres med fast kontaktperson. 

Fordeling af arbejdsopgaver:

Indkøb - Foder, grimer m.m. - Preben. Efter henvendelse fra undervisere m.m.

Preben sørger fortsat for hø. De 2 dårlige bundter tages retur.

Lillian er kontaktperson i forhold til dyrlægen i samarbejde med underviserne samt eleverne. Erling er nr. 2 kontaktperson.

Kontaktperson til smeden er også Lillian, der aftales smed hver 8 uge, husk besked til staldpersonalet, så hestene bliver stående inde.

 

4. Elevbetaling

Der betales fuld måned, undtagen, hvis undervisere melder fra.

Juli og august reduceres betaling, i august betales kun for en halv måned.

Drøftet mulighed for en ekstra underviser, så vi har en i beredskab v/fravær og sygdom.

 

5. Konsulent fra DRF og kommunen

Erling kontakter kommunen samt DRFs konsulent og aftaler møder med disse.

Næste bestyrelsesmøde bliver 12/9 - 19/9 eller 26/9. Afhængig af hvornår konsulenten fra DRF kan.

 

6. Skal vi lave et juniorudvalg

Drøftelse af juniorudvalg afventer besøg af DRFs konsulent.

Lillian fremlagt redegørelse fra Linea vedr. kriterier for dannelse af et juniorudvalg (vedhæftet)

 

7. Afholdelse af klubmesterskab

Der afholdes ikke klubmesterskab i år. Iflg. Erling er der ikke grundlag for et sådant. Det vil også kræve eksterne dommere, en merudgift for klubben i forhold til den stramme økonomi.

Drøftet afholdelse af evt. elevstævne , måske i november. 

 

8. Evt.

Klaus har fremsendt ønske om at stoppe som kasserer, samt forslag om, at der vælges en anden fra bestyrelsen..

Klaus vil gerne stoppe som kasserer hurtigst muligt. Lars Peter overvejer posten, som kasserer udenfor bestýrelsen.

Det undersøges om Lars Peter Jørgensen kan tildeles adgang til regnskabet, så han kan introduceres i dette.

Preben overvejer at købe en pony, og udlåne den til rideklubben.

Vi skal sige god for, at den købte kan bruges til formålet.

 

Referent Lillian Andersen