Referat fra bestyrelsesmøde VBR 14 november 2017 kl. 19.30 hos Lars Peter


1. Kort gennemgang fra sidste møde


Nye halvparts/kvartpartskontrakter udsendes til bestyrelsen. Bemærkninger hertil sendes til Lillian senest 1 uge efter udsendelse.
Kvarpartskontrakter påføres linie for, hvornår der rides.

Godtgørelse i weekends for mugning er fremover kr. 50 pr hest. Lillian aftaler med Liv og Frederikke.

Info møde om juniorudvalg afholdes i forbindelse med fællesspisning i januar.

Mødestruktur , godkendt. Årshjul udarbejdes i samråd med juniorudvalget..

Klaus samler op på dem, der skylder, sender opgørelse til Lillian, der forsøger at få restancerne ind.

Fremover forsøges udsendelse af faktura medio md.

2. Dato for fællesspisning i januar
Fredag den 19 januar 2018. Lillian undersøger priser i Egebjerg.

3. Ny kasserer
Hans Jensen skal have referat fra bestyrelsesmøde samt kopi af pas/kørekort fra ny kasserer Max Klavsen.
Max Klavsen er godkendt af bestyrelsen som ny kasserer pr. 1/1 2018

Regnskab fremlægges for bestyrelsen i starten af hvert kvartal.

4. Dagsorden for næste møde samt dato

 

 Erling kontakter Jens Glavind vedr. Kontrakt ml. Efterskolen og Rideklubben.

Klubmesterskab flyttes til 2018, da hallen er optaget af køreselskabet den 27-28/12. Der findes ny dato i samråd med Mathilde. Hvis muligt afholdes klubmesterskab den 29/12 2017.

Forslag til tillæg til vedtægter. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke rider, kan nøjes med ar betale støttemedlemsskab. Vi kigger i mappen fra Rideforbundet.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 9 januar kl. 19.30
Punkter til dagsorden fremsendes til Erling senest den 2/1.
Fastsættelse af dato for generalforsamling 2018

5. Evt.

Erling ønsker at udtræde af bestyrelsen til generalforsamlingen, men stiller gerne op til suppleant.

 

Referent
Lillian Andersen