Referat fra bestyrelsesmøde i Vestbirk Rideklub den 5 april 2018

Deltagere: Jan, Rene, Max, Preben, Lillian, Mai og Lars Peter

1. Valg af mødeleder

Jan Nielsen


Forslag fra Mai, om oprydning i sekretariat.. Maj, Preben og Lillian.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde den 20/2

Begge perioder for ridelejr er på plads. Bekræftelse modtaget fra Anni.

Max og Jan følger op med Erling på evt.hængepartier.
Rene tilbudt at hjælpe ved vaccination af Sonny Boy.

Samarbejdsaftalen drøftes i gruppen, der skal mødes med efterskolen.

Opfølgning på skyldnere, Lillian rykker. Max følger op med Klaus, i forhold
til skyldnere før Lillian rykker.

Mai kontakter Bjarne vedr. Kursus i Horsemanship, pris m.m. Deltagerantal.

4. Siden sidst

Evaluering generalforsamling. Glemt vingave til afgående bestyrelsesmedlemmer, afleveret efterflg.
Opfølgning på ønsker fra juniorudvalget. Ryttermærker, evt. Fællesspisning på Vestbirk camping, Mai undersøger muligheder.
Ønske om hyttetur. Fælles aktiviteter for ridelejr. Der er oprettet grupper.
Førstehjælpskasse findes på reol i sadelrum.
Der etableres kontakttlf. Liste, for kontakt ved behov. Ophænges i sadelrum.
Max laver udkast, så forældre kan påføre kontakt nr.
Aftale indgået ved salg af Luna. Ny hest Corvett.
Vaccination opdeles i 2 grupper forår og efterår.
Ansvarlig for dokumenter m.m. , Pia spørges. Vi følger op. Max opbevarer
papirer og aftaler.
Der laves ny kontrakt på Linea til en timeløn på 125, hæves til 130, når Linea bliver 18.
Jan tilretter denne.

5.
Økonomi
Vi har rundet 100.000 l Beholdning. Indbetalinger til ridelejr står på
særskilt konto.
Klumodulet. Max gennemgår klubmodul med Jan for fælles kendskab til dette.
Medlemsstatus 60, der rider nu, 2 holder pause, 4 nye starter.

Adgang til digital post, Erling står som administrator, skal overføres til
Jan (Nem id)
Ved køb hos SP foder, kører aftalen på Max tlf. Nr.
Opdatering på Swedbank på plads, enkelte betaler via Mobil Pay.
Bluegarden, lavet ny adgang til MAX, ejerskab flyttes fra Erling til Max.
ID på ny bestyrelse. Foto af Jans kørekort og sygesikring sendes til Max.

Afdrag på lån afventer dialog med efterskole og kommune.

6. Fremtidige aktiviteter
Mus samtaler Afholdes af Mai og Jan.
Etablering af sommerfold, mulighed for sandfold til indgrænsning samt ridebane med acceptabelt underlag.
Regler for areal gennemgået.
Max undersøger pris på rendegraver i 1 til 2 timer til at tage 10 cm af. Bagefter etableres folde.

Fællesspisning arrangeres af juniorudvalget evt. På Vestbirk camping.

Formøde hos Jan, Sorgenfri 57, Brædstrup før møde med Efterskolen 10/4 kl. 19.30

Vedtægter, Max tilretter disse.

Udarbejdelse af forretningsorden. Afventer næste møde..

Der ophænges reminder om tilmelding til ridelejr.

Drøftet indhegning, samt hvad vi skal bruge til etablering af denne.

Næste møde 10 maj (Kristi himmelfartsdag) tidspunkt kommer senere. Jans mail
ændres til formand@vbr.dk.


Max kommer med udkast til 5 årig lejekontakt af jordareal. Forslag 7-8000
årligt samt el og vand.


Referent

Lillian Andersen