Referat fra Bestyrelsesmøde VBR den 31 Oktober 2018 hos Jan, Sorgenfri 57, Brædstrup


Deltagere: Jan, Max, Preben, Rene, Lillian. Lars Peter deltog i den først halve time.

1. Mødet afholdt som aftalt, dog kun formanden for BRI var fremmødt.
Vi lagde op til samarbejde om ridelejr og stævner, men der var fra BRI kun interesse for fusion.

2.
Vi udarbejder et realistisk budget udfra de faktiske forhold. Max fremkom med udkast til forventet forbrug af vand, varme og rengøring. Det udarbejdede budget fremsendes til kommunen.
Miljøgodkendelse fremsendes samtidig til Henrik fra Horsens kommune.

3. Konto pr. d.d. Saldo kr. 32.000. Der er indkøbt vinterdækkener som aftalt. Der er flere timehold.
Drøftet budgetlægning incl. Budgetopfølgning.
Vi aftaler nyt møde med Dorthe fra Dansk Rideforbund vedr. sponsorater og muligheder for ansøgninger om fondsmidler.

4.
Der oprettes 2 abbonementer, et for dem, der modtager undervisning på egen hest, og et for dem med egen hest, der også rider udenfor undervisningstid.

5.
Vedr. Opstaldning er ejeren af ejendommen Lars Peter kontaktperson. Sættes på hjemmesiden.

6.
P.t. 13 kvartparter, ingen halvparter. Der er ingen der fremover afregner part ved staldarbejde. Mugetjans aflønnes.
Der er 13 ponyer, der skal muges ved hver weekend.

7.
Der er ingen elever, der modtager undervisning for staldarbejde.
Der ansættes en ny underviser til mandagsholdene, Linea fortsætter om tirsdagen.

8.
Der findes en løsning på mugning fremover, vedr. Fjerning af klatter. Der aflønnes for mugning. Mugning foregår af dem, der har parter, dette er aftalen på sigt. Aftale indgået med Mathilde løber indtil ny aftale er på plads.
Beslutning omkring procedurer, der har indflydelse på medlemmerne træffes i bestyrelsen.
Drøftelse af differentieret kontingent i forhold til opgaveløsning. Forslag medtages på generalforsamling.

9.
Der er udarbejdet lejeaftale og der udarbejdes yderligere en aftale om opstaldning.
Den lange græsfold til venstre indhegnes i næste uge.
Rytterstue opdateres.
Der undersøges muligheder for sprinkleranlæg.
Mikrofon til stævne, lydanlæg undersøges og indkøbes. pris kr. 3.500.

10.
Søgning af sponsor og fonde afventer møde med Dorthe.11.
Forplejning klubstævne
Kage til lørdag og søndag på plads. Der serveres Sandwich a kr. 15, kaffe og the, kakao, sodavand.
Serveres i løsdriftstalden.

12.
Både Max og Rene står til rådighed v/behov for kontakt fra underviserne. Max indendørs praktiske opgaver, Rene og Preben de udvendige praktiske opgaver. Lillian cafeteria og sekretær.
Lars Peter er udtrådt af bestyrelsen.

13 Evt.
Næste møde torsdag den 29 november kl. 19 hos Max.Referent
Lillian Andersen