Bestyrelsesmøde 17.01.

17. januar 2019

Deltagere: Max Klavsen, Preben Jeppesen, Lillian Andersen, Jan Nielsen-referent

Afbud: Rene Petersen, Mai Klavsen

Delvis deltaget: Mathilde Putman, Linea Putman, Lars Peter Jørgensen

 

 

Agenda:

 

·         Kommentar til sidste referat

o    Ingen kommentar

 

·         Opfølgning på "action" punkter fra sidst

·   Budgetlægning incl. Budgetopfølgning.

   • Jan udfærdiger udkast til budget opfølgning
   • Jan og Max opdaterer budget

·   Indkalde til  møde med Dorthe fra Dansk Ride forbund vedr. sponsorater og muligheder for ansøgninger om fondsmidler.

   • Jan har sent mail til Dorthe og rykker for svar

·   Forsikring – igennem DRF

   • Er vores låne heste ansvars forsikret igennem DRF? Jan undersøger

·   Parter - Der laves liste over udmugning, der muges, når heste har  undervisning.

   • Max laver liste over dem som er 13 år

·   Status Kontrakt på opstaldning og samarbejdsaftale (LP og Jan)

§ Input fra Dorthe

·   Jan udfærdiger skriv på prisændring vedr. bruge af egen hest til undervisning.

 

·         Kort status på VBR-økonomi (Max)

o    Aconto på strøm er betalt for hele 2019.

o    Vi har haft 2 arbejdsgiver nummer ved dataløn, så vi betalt 2.300 kr. for meget sidste år. Dette er nu ændret til kun et arbejdsgivernummer.

o    Jan skal indberette medlemsantal til kommunen inden d. 31.01.2019

 

·         Gennemgang af budget for 2019.

o    Jan og Max opdaterer budget inden næste møde.

 

 

·         Ejerforhold for de heste som ikke står i rideskolens navn?

·   Plan for fremtiden

·   Udarbejdelse af aftale om udlån af heste til undervisning i ride klubben.

   • Jan følger op med Dorthe vedr. standard kontrakt
   • Oplæg er 5 års løbetid med mulighed for forlængelse - kan kun opsiges ved mistrivsel af hestene.

 

·         Undervisning/stævner mm

·   Nedtrapning fra 6 elever pr hold til 5 pr hold - det giver meget mere harmoniske hold

·         - Punktet slettes, da der allerede kun er 5 pr. hold

·   Kommunemesterskaberne – det er vist vores tur?

   • Klubberne i Horsens skal informeres om at VBR ikke kan afholde det.

·         Jan skal ringe rundt - Først Boller Rideklub (Formand Mogens Pedersen - 61 60 22 81)

·   Ridelejr 2019

   • Skal afholdes i 32
   • Muligvis kan Ann-Sofie og Mai holde en ridelejr uge 27.?

·   Puds og Pizza

   • Kan afholdes d. 1. eller 8. feb. (Er planlagt til d. 8.feb)

·   Mathilde / Linea foreslår at starte 2 hold op om fredagen

   • Heste som kun har 1 part, vil primært brugt fredag.

 

·         Generalforsamling 2019

o    20 marts kl. 19.00 tinghuset

o    Jan booker lokale (Lokale er nu booket)

 

·         Farmen J

·   LP spørger om vi kan ansætte en aflastning for Mathilde, og så sende en regning til LP

   • Det mener vi umiddelbart godt kan gøres, men den parkeres indtil videre

·   Arbejdsweekend? Tages næste møde.

§ Hvornår?

§ Hvad skal der laves?

·         Til næste møde kommer alle med input til dette.

§ Økonomi?

·   Aftale om boksleje for lejere udefra (Jeg mener at dette er afklaret ved tidligere møde – med aftale om at interesseret lejer skal rette henvendelse til LP.)

 

·         Eventuelt

·   Input fra Max - Der skal gøres noget ved materialer og udstyr til retning af ridebund

   • Max og LP tager dialogen videre omkring dette.

·   Punkt til næste møde - der skal afholdes 2 stævner inden sommer

 

·         Næste møde: mandag d. 8.marts kl. 19.00