Bestyrelsesmøde 18.02

18. februar 2019

Deltagere: Max Klavsen, Preben Jeppesen, Lillian Andersen, Rene Petersen, Mai Klavsen, Jan Nielsen-referent

Afbud:

Delvis deltaget: Lars Peter Jørgensen

 

 

Agenda:

 

·         Kommentar til sidste referat

o    Rene og Preben er på valg

 

·         Opfølgning på "action" punkter fra sidst

·   Budgetlægning incl. Budgetopfølgning.

   • Jan udfærdiger udkast til budget opfølgning (Ikke udfærdiget)
   • Jan og Max opdaterer budget (Ikke opdateret)

·   Indkalde til  møde med Dorthe fra Dansk Ride forbund vedr. sponsorater og muligheder for ansøgninger om fondsmidler.

   • Dorthe har frem sendt kontakte info: Berit Palmelund - b-palmelund@sol.dk eller tlf. 29 26 70 62 ang. sponsorater

·         Jan tager en snak med Berit og sætter eventuelt møde op.

·   Forsikring – igennem DRF

   • Er vores låne heste ansvars forsikret igennem DRF? Jan undersøger (Ikke undersøgt)

·   Parter - Der laves liste over udmugning, der muges, når heste har  undervisning.

   • Max laver liste over dem som er over 13 år (Ikke udfærdiget)

·   Status Kontrakt på opstaldning og samarbejdsaftale (LP og Jan)

§ Jan indskriver Input fra Dorthe og sender til LP

·   Jan udfærdiger skriv på prisændring vedr. bruge af egen hest til undervisning. (Ikke udfærdiget)

 

·         Kort status på VBR-økonomi (Max)

o    Økonomien ser fin ud - dog er saldoen faldet med 20.000 kr. grundet køb af hest

 

·         Gennemgang af budget for 2019.

o    Jan og Max opdaterer budget inden næste møde. (Ikke opdateret)

 

·         Ejerforhold for de heste som ikke står i rideskolens navn?

·   Udarbejdelse af aftale om udlån af heste til undervisning i ride klubben.

   • Jan følger op med Dorthe vedr. standard kontrakt

·         DRF har ikke en standard kontrakt - Jan udfærdiger oplæg (Prøv at se Sharemilking)

·         Oplæg er 5 års løbetid med mulighed for forlængelse - kan kun opsiges ved mistrivsel af hestene.

 

·         Undervisning/stævner mm

·   Kommunemesterskaberne – det er vist vores tur?

   • Klubberne i Horsens skal informeres om at VBR ikke kan afholde det.

·         Jan skal ringe rundt - Først Boller Rideklub (Formand Mogens Pedersen - 61 60 22 81)

·         Mogens tager den videre og tager kontakt hvis der er behov hjælp

·   Ridelejr 2019

   • Uge 26 - udsolgt med 16 deltager
   • Uge 32 - pt 14 tilmeldte - plads til 30 deltager
   • Vi skal tænke over mulige aktiviteter
   • Mai forespørger om Mathilde og Linea skal have hjælp til planlægningen

·   Mathilde / Linea foreslår at starte 2 hold op om fredagen

   • Mai tager fredagsholdene - Der er næsten booket helt op.

·   Der skal afholdes 2 stævner inden sommer

   • Første stævne afholdes 30./31. marts

·         Max foreslår eventuelt klovne ridning eller andet sjov?

·         Mai forespørger om Mathilde og Linea skal have hjælp til planlægningen

   • 2. stævne afventer Mathilde og Linea

·   Pony Games - Boller Rideklub d. 24.03

   • Antal Ponyer/elever

·         6 ponyer / 12 elever

   • Transport

·         Max, Mai, Jan, Rene

·         Aftales nærmere når vi kommer tættere på.

 

·         Generalforsamling 2019

o    20 marts kl. 19.00 tinghuset

o    Jan booker lokale (Lokale er nu booket)

o    Indrykning i avis / Mail til medlemmer?

·         Der sendes kun mail ud til medlemmer

·         Der sættes invitation op i stalden og ridehallen

§ Lillian printer udfærdiger og printer invitation

o    Rene & Preben er på valg

o    + valg af 2 suppleanter

o    Oplæg til ændring af vedtægter

·         Værdisæt udfærdiges - Mai får input fra Mathilde og vi andre byder også ind

§ Mai udfærdiger udkast.

·         Bestyrelsen skal kunne ekskludere et medlem af bestyrelsen, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem ikke lever op til- og arbejder efter VBR's værdisæt.

o    Der serveres kaffe, kage og sodavand

 

·         Farmen J

·   Arbejdsweekend?

   • Hvornår

·         Hvad skal der laves?

·         Udskiftning af pæle i folde (der er mange som trænger)

·         Rene tæller op

·         Vedligehold springmateriale

·         vask og maling

·         Bænke rundt i området specielt ved udendørsbanen

·         Rene og Preben udtænker plan omkring fold ved naturstien

   • Rytterstuen

·         Magnus, LP, Jan og Max udfærdiger plan for arbejde - (Mandag, onsdag eller torsdag uge 9 - LP vender tilbage)

·         Efterfølgende forespørges der på hjælp ved forældre

·         Der er udfærdiget materialeliste

·         Lillian forespørger kontakt vedr. linoleum

 

§ Ride-hus bund

§ Terrænbanen

§ Økonomi

·         Afhænger af budget 2019

 

o    Eventuelt

·   VBR FB side er kort drøftet

·   Facilitetskort sælges til 150 kr. mdr.

   • Det skal påpeges for købere af dette, at der under ingen omstændigheder må rides i de tidsrum, hvor der er elevundervisning.

 

·         Næste møde: Efter generalforsamling d. 20.03