Referat fra konstituerende møde i Vestbirk Rideklub den 20 marts 2019

Følgende blev valgt:

Formand:  Jan Sune Nielsen

Kasserer: Max Klavsen

Næstformand/sekretær: Lillian Andersen

Bestyrelsesmedlemmer: Rene Petersen, Preben Jeppesen, Mai Klavsen (Kontaktperson til juniorudvalg og undervisere.

Pkt. til bestyrelsesmøde:.

1.        Etablering af rytterstue. Opfølgning med ejeren Lars Peter Jørgensen.

Drøftet prøver på vinyl/linoleum. Valg koksgrå vinyl. Mål rytterstue 7 x 5,5 m. Pris pr. kvadratmeter kr. 80 incl. Moms. Lillian bestiller.

2.       Mai: Ridestævne 30-31 marts. Cafeteria – Lillian og Max  samt indkøb. Vibeke og Peers kone samt Renes kone hjælper.

3.        Bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24 april kl. 19.45 hos Jan, Sorgenfri 57, Brædstrup

4.       Mail adresser nye suppleanter: Peer Thomsen -  bpthomsen@utlook.dk

                   Vibeke Vigen – vijavigen@gmail.com

 

Referent: Lillian Andersen