Bestyrelsesmøde VBR 24-04-19 hos Jan

Deltagere alle

Dagsorden

Kommentarer til sidste referat

Ingen

Opfølgning på action punkter fra sidst

 

Kort status på VBR økonomi

Max søgt Velux og Schur fond.

Forsikring - Låneheste forsikres ikke via rideforbundet.

 

Ejerforhold for de heste, som ikke står i rideskolens navn

Opstaldningskontrakt på plads

VBR økonomi - kontoplan tilrettet

Budget fremlagt med forklaring

Oplæg til kontingentforøgelse

Vi undersøger priser og præmisser for naborideklubber, samt ekstra udgifter i forbindelse med  etableringen.

Drøftet , kontingentforhøjelse, kontingent fastholdes.

 

Ejerforhold for de heste som ikke står i rideklubbens navn

Der udarbejdes standardkontrakt af Jan.

 

Undervisning/stævner m.m.

Siri og Frida vil gerne være trækkere.

Maj byder ind på 2 tirsdage, hvis undervisning kan rykkes, drøftet den videre planlægning af erstatningstimer. Vibeke vil gerne hjælpe.

Fredagshold 5 og 4 elever

Ridelejr - uge 26 - 17 deltagere, uge 32 22 deltagere. Lillian vil gerne hjælpe undtagen den 1 juli.

2 ridestævner i efteråret og klubmesterskab

Generalforsamling 2019 - evaluering

Tilfredsstillende, vi fik 2 nye suppleanter . Af fremmødet forstås at der må være tilfredshed med klubben.

VBR Facebook side status

Mathilde kan ikke undervise d. 28 og 29/5 samt 11og 12/6 p.g.a. eksamen.

Kort beskrivelse af rideklubben, værdier m.m. Tilføjes.

Der er 3 VBR Facebook-grupper.

Farmen

Rytterstuen - sidste mat ult. April - Håndværkere starter 4 -  5 maj.

Elektriker også på plads.

Opgaver beskrives før indkaldelse til arbejdsweekend. LP og Rene.

Preben gennemgår pæle. Drøftelse af, hvordan vi kommer forbi volden.

Ridehusbund. Soldaffald velegnet, ler og sand. Lærk velegnet. 5 - 7. Cm.

Rene undersøger pris på levering af 50 kubikmeter sand. Pris soldaffald ca. 10.500.

Terrænbane afventer.

 

Eventuelt

Drøftelse af Facilitetskort. Der oprettes mulighed for facilitetskort