Bestyrelsesmøde VBR 22 august 2019

1. Evaluering af ridelejr 1 med 17 deltagere

Godt forløb. Mathilde stod alene med lejren. De store piger var gode  til at hjælpe.

Fremover sikres at der er en voksen back up. Forældrene spørges om de har lyst.

 

Ridelejr 2 med 30 deltagere.

Godt at der var 2 voksne. Børnene var mindre.

Hvor der er mange mindre børn, vil det være godt med en støtteperson, til at hjælpe.

 

Fremover kunne vi indtænke variabel deltagelse 1 til 5 dage.

 

2. Aktivitetsdag I VESTBIRK

Vi havde gode betingelser. Deltog med 4 heste. 10.30 til 13.45.

Ved forespørgsel næste år om deltagelse siger vi ja.

Vi bør gøre mere for at vise at vi er hjemmehørende i Brædstrup.

Jan undersøger mulighed for at blive en del af handelsstandsforeningens aktiviteter.

Max bestiller skilt til at placere ude ved vejen.

 

3. Budget

Max fremlagde budget pr. d.d.

Vi kigger på regnskabet ved årets afslutning med hensyn til behov for prisstigninger.

Max fremlagt oversigt over udgifter til etablering af køkken.

 

4. Salg af 1 hest mer.

Der er ikke behov for salg af flere heste lige nu. Vi har nu 14 heste og Martin.

Vi vurderer status ved årets afslutning.

Der er nu 93 starter på uge. Vi har nu 80 elever. 19 kvart parter.  Der er plads til 8 mere, heraf 3 til spring.

 

5. Stævner efterår 2019

Forslag uge 38 og 45.  21 og 22 september samt 9-10 november (klubmesterskab)

 

6. LP rundsendt liste over opgaver. Der planlægges en arbejdsweekend. Forslag den 28 september. Rundstykker fra  kl. 8.  Frokost 12.30. Kaffe kl. 16 . Opslag printes og sendes med børnene hjem. Tilmelding i variable perioder.

Der må gerne medbringes de redskaber der skal bruges.

 

8. til konfirmation; Sofie vil gerne låne Tyson foran Tamdrup kirke den 17 maj 2020 og Frida foran Brædstrup kirke den 10 maj 2020. Og det er selvfølgelig helt fint, evt fragt sørger de selv for.

 

9. Invitation til kommunale repræsentanter og Folkebladet.

Jan kontakter Folkebladet.

Invitation til kommunen besluttes på næste møde.

 

10. Dansk Rideforbund indkaldt til generalforsamling i kreds 10 den 2 september  kl. 19 i Hedensted og Omegns rideklubTilmelding senest den 29 august.

 

11. Forslag fra Mathilde om indvielse af rytterstue med fællesspisning.

Fredag den 20 september afholdes denne. Samtidig fletning af ponyer.

 

Forslag om kontakt til voltigeringsklub Tommysminde om opvisning i VBR.

Evt. Sammen med juleklip. Vibeke kontaktperson.

 

Forespørgsel fra Mathilde til fælles vaccination af heste. Mathilde undersøger muligheder.

 

Priser på smed også drøftet i.f.t prisstigninger.

 

12.  Forventningsafstemning gensidig. Evaluering af året der gik. Venter til næste møde.

 

Astrid starter ikke med undervisning. Linea tager hendes timer.

 

Næste møde

Onsdag den 16 oktober kl. 19 i rytterstuen.