Bestyrelsesformand
Jan Sune Nielsen
Præsentation
Ansvarsområde er alt som ikke er fysisk arbejde
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Max Klavsen
Præsentation
Valgt ved generalforsamling 2018
kasserer@vbr.dk
ansvarsområde er indvendige faciliteter
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Preben Jeppesen
Præsentation
Ansvarsområde er hegn og folde
Se hele beskrivelsen
Rene Petersen
Præsentation
Ansvarsområde er hegn og folde
udendørs faciliteter
Se hele beskrivelsen
Lillian Andersen
Præsentation
Næstformand og referent
ansvar er cafeteria mv.
Se hele beskrivelsen
Suppleant
Mai Klavsen
Præsentation
Suppleant i bestyrelse.
kontaktperson for juniorudvalg 
Se hele beskrivelsen