Betingelser:

 

Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at eleven er korrekt klædt på til undervisning:

Halv-times hold:

Dette er generelt for de nyeste eller yngste elever. Det hedder også et trækkehold. Dvs. at mor, far eller anden skal være ved barnet i hele undervisningen, og være klar på f.eks. en lille løbetur banen rundt med tag i hesten. 

Timehold: 

Her forekommer individuel træning, hvor en enkelt rytter bliver undervist på eget niveau. 

Springhold:

For de mere rutinerede ryttere. Det kræves, at eleven kan ride selvhjulpet i alle tre gangarter. 

Eneundervisning: 

Kan aftales efter ønske. 30min, dressur. Der forventes at man er i stand til selv at sadle op og at hesten er skridtet varm 10min inden undervisning og skridtes af 10min efter undervisning. Underviser forbeholder sig ret til at undervisningen varighed variere med få minutter både længere og kortere, efter vurdering af hestens og rytterens kondi og behov på dagen.
 
Halvpart:

 

 • Ønsker man at have part, skal dette aftales med underviseren. 
 • VBR råder over hesten i alle undervisningstimer.
 • Man har hesten til rådighed 1 time (inklusiv at der skridtes 10 min før og efter selve ridningen) 2 gange om ugen (Lørdag og søndag), som er fritimer. 
 • Derudover skal man gå på et almindeligt undervisningshold en gang om ugen. 
 • VBR råder over hesten ved de planlagte arrangementer.
 • Rytteren har halvpart i hesten på eget ansvar, og det forventes, at den passes som reglerne for omgang og pleje af heste foreskriver.
 • Der må rides på rideklubbens ridearealer (ridehal og udendørs bane). Man rider på eget ansvar, bestyrelsen har bestemt, at man skal have en ledsager med, det kan også være en anden partsrytter.
 • Der må rides skovtur. Er rytteren under 18 år, skal man have en over 18 år med. På tur er det færdselsloven der gælder, så vær bekendt med den.
 • Du må ikke springe på hesten udenfor undervisningen.
 • Partsaftalen er personlig og du må ikke lade en ven/veninde ride på "din" pony, heller ikke selvom det er en anden elev.
 • Som halvpartsrytter er det tilladt at tage hesten/ponyen med til udenbys stævner. Dette sker kun efter aftale med underviseren. Sammen bliver i to enige om hvilke klasser hesten/ponyen og rytteren skal starte til det pågældende stævne.
 • Evt. opsigelse af halvparten skal ske med 1 måneds varsel ved udgangen af måneden.
 • Ved misligholdelse af hesten eller aftalerne bortfalder kontrakten øjeblikkeligt.
 • Kan hesten/ponyen af en eller anden grund ikke holde til at gå som halvpart, kan VBR opsige kontrakten øjeblikkeligt.
 • Du skal sørge for at der bliver muget ud ved hesten i weekenden.

 Kvartpart:

 • Ønsker man at have part, skal dette aftales med underviseren. 
 • VBR råder over hesten i alle undervisningstimer.
 • Man har hesten til rådighed 1 time (inklusiv at der skridtes 10 min før og efter selve ridningen) 1 gang om ugen (Lørdag eller søndag) eller 1 time (inklusiv at der skridtes 10 min før og efter selve ridningen)2 gange hver anden uge (Lørdag og søndag), som er fritimer.
 • Derudover skal man gå på et almindeligt undervisningshold en gang om ugen. 
 • VBR råder over hesten ved de planlagte arrangementer.
 • Rytteren har kvartpart i hesten på eget ansvar, og det forventes, at den passes som reglerne for omgang og pleje af heste foreskriver.
 • Der må rides på rideklubbens ridearealer (ridehal og udendørs bane). Man rider på eget ansvar, bestyrelsen har bestemt, at man skal have en ledsager med, det kan også være en anden partsrytter.
 • Der må rides skovtur. Er rytteren under 18 år, skal man have en over 18 år med. På tur er det færdselsloven der gælder, så vær bekendt med den.
 • Du må ikke springe på hesten udenfor undervisningen.
 • Partsaftalen er personlig og du må ikke lade en ven/veninde ride på "din" pony, heller ikke selvom det er en anden elev.
 • Som kvartpartsrytter er det tilladt at tage hesten/ponyen med til udenbys stævner, såfremt det pågældende stævne er den dag/weekend eleven har hesten til rådighed. Dette sker kun efter aftale med underviseren. Sammen bliver de to parter enige om hvilke klasser hesten/ponyen og rytteren skal starte til det pågældende stævne.
 • Evt. opsigelse af halvparten skal ske med 1 måneds varsel ved udgangen af måneden.
 • Ved misligholdelse af hesten eller aftalerne bortfalder kontrakten øjeblikkeligt.
 • Kan hesten/ponyen af en eller anden grund ikke holde til at gå som kvartpart, kan VBR opsige kontrakten øjeblikkeligt.
 • Du skal sørge for at der bliver muget ud ved hesten efter ridning.
Ridning i naturen:
 • Når der rides tur sammen med andre, skal man blive sammen og være enige om hvad man gør. Det er vigtigt, at den ene ikke bare ride fra den anden, da heste er flokdyr.
 • Det er vigtigt, at man så vidt muligt, undgår at ride på asfalt, da det ikke er godt for hestenes ben og hove. Er der ikke andre muligheder, eksempelvis hvis man skal krydse en vej, må man kun skridte der.
 • Når flere ryttere skal krydse en vej, skal det ske på samme tid.
 • Man bør kun trave og galopere på en passende bund. Dvs. på græs eller på det spor, der er til heste, på naturstien. Vær opmærksom på, at bunden ikke er for hård eller våd.
 
Ulykkesforsikring: 
Som medlem af en rideklub under Dansk Rideforbund er det medlemmets (rytterens) eget ansvar at være personligt ulykkesforsikret, jf. Dansk Rideforbunds bestemmelser herom. Vestbirk Rideklub kan ikke påtage sig noget erstatningsansvar overfor medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter.
 
 

Opsigelse: 

Løbende måned + 1 måned både ved holdtilmelding og partsaftaler.

Man kan fritages for opsigelse, hvis der er en ny rytter klar til holdet og der er enighed herom, ryttere og underviser imellem. 

Der er ikke fradrag for timer hvor rytteren har været forhindret i at deltage i undervisningen.
 

Betaling:

Der betales forud for undervisning og medlemsskab, månedsraten er baseret på en årsydelse og er delt op så I ikke skal betale for 1 helt år af gangen, og også så at man kan starte eksempelvis midt på året.
hvis betalingskortet udløber, og der ikke tilmeldes nyt gyldigt betalingskort, er der ingen undervisning før betalingen er bragt i orden. Spørgsmål vedr betaling eller mangel på samme, rettes til kasserer@vbr.dk ikke til underviseren.
 
Betalinger til event/stævner/fællesspisning mv. er bindende efter sidste tilmeldingsfrist.
Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, vil der være en ekstrapris på minimum 25kr
 
Alle ryttere skal tegne medlemsskab.

Rideskolen kan til enhver tid ophæve en aftale.

Vedrørende stævner, så må eleven aldrig starte større/højere klasser end der er aftalt med underviseren.