Priser

Alle, der modtager undervisning på VBR, eller starter stævner i klubbens navn, skal være medlem af VBR!

 

Medlemsskabet tegnes pr kalenderår, og prisen falder kvartalsvis ved tilmelding senere end 1. April

 

Junior medlemskab                               300 kr.

Senior medlemskab                              450 kr. 

Passivt medlemskab                             150 kr. 

 

Undervisnings priser er baseret på 1 gang ugentlig træning*

Timehold på elevhest:                         350 kr. pr. måned

Halvtime trækkehold på elevhest:       180 kr. pr. måned 

Springhold på elevhest:                       380 kr. pr. måned

Timehold/Springhold på egen hest:     300 kr. pr. måned.

Halvtime trækkehold på egen hest:     150 kr. pr. måned

 

*Der er IKKE undervisning i skoleferier og på skolernes lukkedage. Vi bruger Horsens Kommunes anvisninger til skole lukkedage

 

Halvpart: 500 kr. pr. måned

Kvartpart: 250 kr pr måned

 

Henvendelse vedrørende privat opataldning rettes til ejeren; Lars Peter på telefon 25 44 98 08