Vision:

"Vi vil være den hyggeligste rideklub i Østjylland, med særlig vægt på den enkeltes læring, menneskelige- og sociale udvikling".

 

Mission:

“At give alle børn og unge mulighed for at opleve, at ridning ikke kun er en sport men en livsstil, som kan styrke dem både socialt og fagligt med succes for den enkelte.”

 

Værdier:

Sjov: Ridning skal være sjovt, hyggeligt og lærerigt.

Respekt: Alle skal behandles med respekt - både dyr og mennesker.

Frivillighed: Klubben er bygget på frivillighed, hvilket er med til at styrke fællesskabet.

Rummelighed: Der skal være plads til alle, i alle aldre, på alle niveauer og uanset evner og personlige udfordringer.

Alsidig udvikling: Alle skal have mulighed for at udvikle sig, både som ryttere men også̊ socialt og fagligt, så̊ det
vi gør i klubben, også gavner medlemmerne udenfor klubbens aktiviteter.

Velfærd: Fokus på alles velfærd og trivsel - både dyr og mennesker.

Ambitioner: Hygge udelukker ikke ambitioner.

 

 

Strategi:

At være med til at udvikle sporten i lokalsamfundet, og give flere mulighed for at være en del af ridesporten.

At sørge for at vi har engagerede og pædagogiske undervisere, som ønsker og formår at undervise børn på alle niveauer.

At udvikle samarbejdet med vores naboklubber, ved at kunne byde ind med stævner og andre sociale arrangementer i distriktet.

At sørge for at vi har glade og velfungerende ponyer, som giver eleverne mulighed for at få gode oplevelser og udvikle deres ridefærdigheder.