Betingelser

Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at eleven er korrekt klædt på til undervisning:

 • Bærer godkendt ridehjelm under ridning. Kan evt. lånes af rideklubben.
 • Bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridningen og håndtering af hesten. Et par gummistøvler er meget bedre end gummisko. Undgå høje hæle og bare tær. Sneakers har tendens til at sidde fast i stigebøjlen. 
 • Bærer sikkerhedsvest under springning. Det er et krav hvis du er under 18 år men anbefales for alle.
   
 • Det er forældrenes ansvar, at der altid er en voksen/myndig/ansvarlig ved barnet i undervisningen.

 

Åbningstider: 

Der er åbent i tidsrummet 8.00-21.00. Giv besked hvis du ønsker at komme udenfor dette tidsrum - fx pga. stævne eller lignende. 

 

Facilitetskort: 

Der må aldrig være løse heste i hallen!
Der må ikke longeres hvis der er mere end 1 anden hest i hallen.
Man skal altid spørge den anden rytter i hallen før man longerer. 

Der må kun sættes spring op i tidsrummet: lørdag kl. 18.00 – søndag kl. 10.00

 

Timehold: 

Her forekommer individuel træning, hvor en enkelt rytter bliver undervist på eget niveau. 

 

Springhold:

For de mere rutinerede ryttere. Det kræves, at eleven kan ride selvstændigt i alle tre gangarter. 
 

Eneundervisning: 

Kan aftales efter ønske. 30min, dressur på egen hest. Det forventes at hesten er skridtet varm 10 min inden undervisning og at den skridtes af 10 min efter undervisning.


 
Part:

 • Ønsker man at have part, skal dette aftales med underviseren. 
 • Der må rides i tidsrummet 9.30-21.00.
 • VBR råder over hesten i alle undervisningstimer.
 • Ved kvartpart har man hesten til rådighed 1 time, 1 gang om ugen (lørdag eller søndag), ved halvpart har man hesten til rådighed 1 time, 2 gang om ugen (lørdag og søndag).
 • Ridning skal ske på hestens premisser. Den time man må ride hesten er inklusiv minimum 10minutter, hvor man skridter varm og minimum 10min hvor man skridter af. Derudover forventes det at man ikke traver mere end 20min og ikke galopere mere end 3min hver vej. Dette er inklusiv evt. gennemridning af program inden stævne. Det er også okay at ride kortere tid end det anviste (dog ikke mindre skridt). Hvis man vælger at ride det maksimake trav og galop forventes det at der jævnligt lægges en skridtpause ind, særligt mellem de ture man tager i galop.
 • Der må ikke longeres, medmindre andet er aftalt med en underviser. 
 • Det forventes, at der rides med hovedtøj for alles sikkerhed. Det er valgfrit om man rider med sadel.
 • Derudover skal man gå på et almindeligt undervisningshold en gang om ugen. 
 • VBR råder over hesten ved de planlagte arrangementer.
 • Rytteren har part i hesten på eget ansvar, og det forventes, at den passes som reglerne for omgang og pleje af heste foreskriver.
 • Der må rides på rideklubbens ridearealer (ridehal og udendørs bane). Man rider på eget ansvar, bestyrelsen har bestemt, at man skal have en ledsager med, det kan også være en anden partsrytter.
 • Der må rides skovtur. Er rytteren under 18 år, skal man have en over 18 år med. På tur er det færdselsloven der gælder, så vær bekendt med den.
 • Du må ikke springe på hesten udenfor undervisningen.
 • Partsaftalen er personlig og du må ikke lade en ven/veninde ride på "din" pony, heller ikke selvom det er en anden elev.
 • Som kvart/halvpartsrytter er det tilladt at tage hesten/ponyen med til udenbys stævner. Dette sker kun efter aftale med underviseren. Sammen bliver i to enige om hvilke klasser hesten/ponyen og rytteren skal starte til det pågældende stævne.
 • Evt. opsigelse af kvart/halvparten skal ske med 1 måneds varsel ved udgangen af måneden.
 • Ved misligholdelse af hesten eller aftalerne bortfalder kontrakten øjeblikkeligt.
 • Kan hesten/ponyen af en eller anden grund ikke holde til at gå som part, kan VBR opsige kontrakten øjeblikkeligt.
 • Du skal sørge for at der bliver muget ud ved hesten de dage hvor du har heste til rådighed.
Ridning i naturen:
 • Når der rides tur sammen med andre, skal man blive sammen og være enige om hvad man gør. Det er vigtigt, at den ene ikke bare ride fra den anden, da heste er flokdyr.
 • Det er vigtigt, at man så vidt muligt, undgår at ride på asfalt, da det ikke er godt for hestenes ben og hove. Er der ikke andre muligheder, eksempelvis hvis man skal krydse en vej, må man kun skridte der.
 • Når flere ryttere skal krydse en vej, skal det ske på samme tid.
 • Man bør kun trave og galopere på en passende bund - dvs. på det spor, der er til heste, på naturstien. Vær opmærksom på, at bunden ikke er for hård eller våd.
 • Det er vigtigt, at man holder sig på stien, når der rides tur. Dvs. ingen ridning på marker og lignende, da disse både er privatejede, og da der kan være huller og andet, som kan være farligt for heste og ryttere. 
 
Ulykkesforsikring: 
Som medlem af en rideklub under Dansk Rideforbund er det medlemmets (rytterens) eget ansvar at være personligt ulykkesforsikret, jf. Dansk Rideforbunds bestemmelser herom. Vestbirk Rideklub kan ikke påtage sig noget erstatningsansvar overfor medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter.
 

Opsigelse: 

Løbende måned + 1 måned både ved holdtilmelding og partsaftaler.

Man kan fritages for opsigelse, hvis der er en ny rytter, som ønsker at overtage. 

Der er ikke fradrag for timer hvor rytteren har været forhindret i at deltage i undervisningen. Hvis VBR er nød til at aflyse en planlagt undervisning kan eleven ikke forvente at der kompenseres for den tabte undervisning

Betaling:

Der betales kontingent forud for undervisning og års medlemsskab, kontingent for undervisning betales hver måned, frem for at betale for en sæson ad gangen, og det er for at hjælpe så alle kan være med.
 
hvis betalingskortet udløber, og der ikke tilmeldes nyt gyldigt betalingskort, er der ingen undervisning før betalingen er bragt i orden. Spørgsmål vedr betaling eller mangel på samme, rettes til kasserer@vbr.dk ikke til underviseren.
 
Betalinger til event/stævner/fællesspisning mv. er bindende efter sidste tilmeldingsfrist. 
Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, vil der være en ekstrapris på minimum 25kr
 
Alle ryttere skal tegne medlemsskab.

Rideskolen kan til enhver tid ophæve en aftale.