Generalforsamlingen d. 28 marts 2017

1.     Valg af dirigent

                 Valgt Jørgen Winther

2.     Valg af referent

                 Pia Pedersen

3.     Bestyrelsens beretning

                 Der har været ca. 60 elever hele året, kun få ind og udmeldelser. Der kommer stadig nye elever. Der har været afholdt 2 stævner med god forældreopbakning.

                 35 elever deltog i sommerens ridelejr. Deltagere og arrangører var trætte efter lejren.

                 Der har været udskiftning af et par ponyer, som ikke fungerede optimalt. Vi har nu 9 velfungerende ponyer.

                 Astrid er begyndt at afløse Mathilde lidt, har tirsdag fast.

                 Linéa giver hø og hjælper med at få halvparter til at køre med pasning af heste ind- og udluk. Hun er livline for dem med halvparter incl. høgivning.

                 Med hensyn til efterskolens byggeplaner er der intet nyt. Anni er på barsel p.t.

                 Det er svært at planægge aktiviteter og stævner, når byggeplanerne ikke kendes.

4.     Aflæggelse af og godkendelse af regnskab for 2016

                 Resultatopgørelse: Klaus er begyndt at fakturaer ud for april, så først derefter bogføres poster detailleret. 

                 Omsætning i alt: programmet udviser et minus, sådan gør programmet.

                 Omkostninger: Der er indkøbt ponyer for 20.000 ekstra kr. Mere end indtægt v/salg. Vi har en pony mere end sidste år. Udskiftning til bedre ponyer.

                 Lønomkostninger: Vil gerne have disse reduceret.

                 Husleje: Dækker pasning af ponyer incl. del af foder, udlukning + faciliteter.

                 Kommunalt tilskud: 2016 kr. 100.000, omkring halvdelen har vi fået for meget.

                 Klaus har forsøgt at gøre op, sådan at vi kan se fremtidige aktivitetstilskud.

                 Vi skylder kommunen det for meget udbetalte i alt ca. 90.000, beløbet har ikke tidligere været lagt ind i regnskabet. 

                 Følgende beløb var ikke tidligere indlagt i regnskabet: Ekstraordinære poster kr. 47.435 (for meget udbetalt), værdi af heste: kr 100.000, sadler etc. 20.000.

                 Efterskolen gæld: 77.000.

                 Aktiver/passiver udviser et negativt resultat, da gammel gæld nu er indlagt i regnskabet.

                 I 2012 fik bestyrelsen 75% af huslejen i tilskud fra kommunen. Huslejen blev hævet og rideklubben kunne ikke betale det.

                 Regnskabet blev godkendt.

5.     Fremlæggelse af budget samt planer for 2017

                 Budget godkendt.

                 Efterskolen: Fremgår det af nedskrevne aftaler at rideklubben skal have lov til at forblive på stedet? Dette undersøges.

                 Byggeplaner: Vil give plads til at lokalbefolkningen kan ride på stedet.

6.     Indkomne forslag

                 Ingen

7.     Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

                 På valg: Linda – Modtager ikke genvalg. Valgt Preben Jeppesen

                                Lars Peter:Valgt May     

8.     Valg af revisor: Genvalg: 

9.     Eventuelt

           Konstituering af bestyrelsen: 

                 Formand: Erling Kristensen

                 Kasserer: Klaus Bøgestrand

                 Referent/sekretær: Lillian Andersen

                 Bestyrelsesmedlem: Preben Jeppesen

                 Bestyrelsesmdelem: May Kjems – maykjems@gmail.com

 

                 Der indkaldes til bestyrelsesmøde. Forslag: tirsdag den 11 april 19.30

                 Sted? Mathilde inviteres med til mødet af hensyn til den fremtidige planlægning. 

                 May kan bedst deltage i møder tirsdag i ulige uge.

 

                 Der fremsendes SMS til Preben vedr. stævner.

 

                 Referent: Pia Pedersen