Generalforsamling Vestbirk Rideklub d. 20 marts 2018


1. Valg af dirigent
Olav Rasmussen


2. Valg af referent
Lillian Andersen


3. Bestyrelsens beretning
Stor aktivitet i det forgangne år. I April elevstævne og pudsning af udstyr
Maj fællesspisning med 60 deltagere. Juni ridelejr, hvor forældrene deltog aktivt.
Mathilde rejste til Sct. Fransisco. Mai og Linea kørte videre med undervisningen
November loppemarked. December julestævne og klubmesterskab.
Januar fællesspisning ca. 50 deltagere. Hyggedag med Mathilde og Linea med pudsning af udstyr.
Februar Fastelavnsstævne
Mange elever deltaget i stævner i andre klubber og hentet placeringer.
Tak til Mathilde, Mai og Linea


4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2017
Regnskab fremlagt. Forespørgsel til passiver i klubben, dette undersøges . Gennemgås med revisorer. Godkendt med bemærkning.


5. Fremlæggelse af budget samt planer for 2018
Budget fremlagt og godkendt. 
Forespørgsel til holdtilmelding og antal hold.


6. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem skal kun betale kontingent, såfremt de selv er aktive i klubben. Bestyrelsen indarbejder dette i vedtægterne.
Indmeldelse af medlemmer sker ved oprettelse af profil og elektronisk betaling eller mobile pay. Vedtaget. Bestyrelsen indarbejder dette i vedtægterne.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Erling Christensen - Modtager ikke genvalg – Jan Sune Nielsen valgt for 2 år
Klaus Bøgestrand - Max Klavsen indtrådt – Max Klavsen valgt for 2 år
Lillian Andersen – Valgt for 2 år
May Kjems - Modtager ikke genvalg – Rene Petersen valgt for 1 år

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Lars Peter Jørgensen
Mai Klavsen


9. Valg af revisor
Olav Rasmussen
Jan Hougaard Sørensen


10. Eventuelt
Juniorudvalget har afholdt møde. Mai fremførte ønsker fra udvalget. Ønske om afholdelse af ridelejr, ryttermærker, stævneudvalg og fælles udflugter.

 

Konstituerende møde den 20 marts 2018

Formand: Jan Sune Nielsen

Næstformand og sekretær Lillian Andersen

Kasserer Max Klavsen

Bestyrelsesmedlem Preben Jeppesen 

Bestyrelsesmedlem for 1 år Rene Petersen

 

Suppleanter:

Lars Peter Jørgensen

Mail Klavsen – Kontaktperson efterskolen + juniorudvalget

 

Lillian kontakter efterskolen for mødedato snarest i ulige uger (efter bestyrelsesmødet den 5/4.

Bilag fra bestyrelsesmøde med punkter for drøftelse med efterskolen vedhæftes referat samt opdateret liste over bestyrelsen