Generalforsamling VBR 11. marts 2020

o   Dirigent – valget faldt på Olav Rasmussen.

o   Konstateret at Indkaldelsen er udsendt rettidigt til alle medlemmer.

o   Referent – valget faldt på Lillian Andersen

o   Bestyrelsens beretning v/formanden:

 

I 2019 kan bl.a. berettes om

o   Vi er blevet en meget populær rideklub med et godt ry

o   Stor vækst i medlemstallet (129) + det løse

o   Oprettet flere hold og er stadig stort set fuldt booket

o   Øget hestebestanden (15 stk) + Martin?

o   Afholdt 4 stævner inkl. Klubmesterskaberne i nov.

o   2 i foråret marts/april og 2 i efteråret sept/nov

o   Der har været utrolig mange tilmeldinger til alle 4 stævner i både dressur og spring.

o   Alle stævner er gået rigtigt godt og vejr guderne er også med os, hver gang.

o   Ros fra dommerne til både elever og heste

o   Vi kørte i kortege til Ponygames i Boller rideklub

o   6 heste og 12 elever = 3 trailerfulde

o   Det var en rigtig god dag

o   Afholdt 2 x sommerlejr

o   1 i starten af sommerferien og 1 i slutningen

o   Her var der også stor opbakning - helt udsolgt ja, og vi lavede ekstra pladser. 47 elever var med.

o   Der er også allerede udsolgt og venteliste på ridelejren til sommer. 

o   I løbet af året blev der etableret ny og dejlig rytterstue med indvielse samt fællesspisning d.20.sep

o   Arbejdslørdag d. 28.september, God opbakning og en hyggelig dag. Det var et rigtigt fint arrangement, med rigeligt af pauser og kage. Der var vist ikke nogen der blev overanstrængte, så det skal vi bestemt igen.

o   Et nyt tiltag i efteråret var Pony grooming, vask og pizza ?? det gøres dagen op til et stævne, så ponyerne kan stå helt kvivskarpe med rene haler og masser af rosenknopper

o   I november afholdte vi Juleklip og voltigering opvisning 73 tilmeldte inklusiv forældre og søskende + dem der kom på dagen og gerne ville se med, Thommysminde Voltigeringsklub var glade for vores iver og vil gerne komme igen.

o   I december afholdte vi vores første ”puds og pizza” arrangement. Der bliver samtlige hovedtøjer og sadler gjort i stand, vasket og gnedet med læderfedt, så bliver det gjort og eleverne lærer om den sommetider sure tjans, på en god måde.

o   Der er så småt indledt noget venskabs forhold til Boller, de er interesserede i at se vores faciliteter og vil gerne høre lidt om vores struktur, mødt 3 op til hjælp ved deres stævne, Mai, Liv og Max.

o   Så er der nogle partsryttere der er begyndt at drage ud til stævner i Hylke tillige et julestævne i Boller

 

Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2019

o   Årets resultat 66.000

o   Afskrevet 14.000 på heste.

o   Færre dyrlægebesøg. I 2018 var kostpris på dyrlæge og hovsmed ca på samme niveau.

o   I 2019 er dyrlæge posterne skåret ned til halvdelen af hovsmed, det tillægger vi at ponyerne har det rigtig godt, og trives.

o   Regnskab godkendt

 

Fremlæggelse af budget og planer for 2020

o   Udgifter til events og stævner - afsat 15.000 så forældre ikke hele tiden skal inddrages, hovedsagelig på ridelejr mulighed for tilkøb af mad udefra.

o   Betaling for ridelejr 2020 står allerede på konto

o   Lokaletilskud 250.000. Tilskud til elever afventes.

o   Gæld til kommunen modregnes i lokaletilskud.

o   Vi påtænker nyt regnskabssystem indbygget i ny hjemmeside host

o   Budget fremlagt for 2020, budgetteret resultat 21.000

o   Revisorbemærkninger, fint overskud og flot resultat i 2019

o   Der skal udarbejdes en balance af hensyn til fremtiden. Udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

o   Vedtægtsændring - Medarbejderrepræsentant valgt blandt medarbejderne deltager i bestyrelsesmøderne.

o   Bestyrelsen formulerer den nødvendige paragraf.

o   Jan, Max og Lillian genvalgt til bestyrelsen

o   Resten af bestyrelsen består af Mai Klavsen, Vibeke Vigen og Preben Jeppesen

o   Mai-Britt Bruun Madsen valgt som 2 suppleant

o   1 suppleant er Peer Thomsen, er på valg i 2021

o   Ønske om nedsættelse af et sponsorudvalg, udbredes blandt forældrene, da der ikke kom nogle frivillige til generalforsamlingen

 

o   Valg af revisor - Olav genvalgt.

 

o   Konstituering

Formand - Jan Sune Nielsen

Kasserer - Max Klavsen

Næstformand og sekretær Lillian Andersen

 

o   Når elever ikke kan komme til ridetime må de meget gerne meddele dette.

Så holdene kan tilpasses bedst muligt, hvis andre elever ønsker at gøre brug af tiden.

Dette meddeles til eleverne.

o   Vi drøftede igen at en partshaver kunne ansættes til aflønning for mugning

o   Næste bestyrelsesmøde - den 24 marts kl.19. I Rytterstuen

 

Referent: Lillian Andersen