Referat fra Generalforsamling d. 16/3 2022

 

  1. Valg af dirigent - Jan
  2. Valg af referent - Henriette
  3. Bestyrelsens beretning for 2021

Vi har været lukket lidt ned, grundet Corona i starten af året, enkelte medlemmer fik rabat på undervisningen/kontingentet, andre har bidraget til VBR og ikke ønsket rabatten på kontingentet.

 

Vi har afholdt 2 stævner i foråret og 2 stævner i efteråret.

 

Vi har afholdt 2 ridelejre i den samme uge, 2 dage på den første ridelejer og anden ridelejer var 4 dage – god opbakning med tilmeldinger og forældre hjælp.

I år afholdt VBR også et vinter ridelejer over 2 dagen, med en overnatning – god opbakning.

 

Pt. Har VBR en venteliste op ca. 20 personer.

 

Vi har haft en arbejdslørdag med stor opbakning af elever og forældre, da der skulle laves nye folde på hele VBR. 

 

VBR’s sponser udvalg har fået gode sponsorater hjem til klubben fx

Ny bund i ridehallen.

Dommertårn

Bord og bænke

Friture

Tilskud til indkøb af ny pony.

 

  1. Aflæggelse af og godkendelse af regnskabet 2021

Gennemgang af regnskabet:

Indtægter; 1292.244.08 kr.

Omkostninger i driften 400.000 kr.

Dyrlæge; 29.000 kr.

Lønudgifter 300.000 kr. (30.000 kr. end året før, grundet Corona nedlukning og der er oprettet flere nye undervisningshold.)

Administration; 324.000 kr. herunder husleje, boksleje og medlemskab i Dansk rideforbund.

Udgifter i alt; 1.044.000 kr.

Regnskaber er godkendt.

 

Kommentar fra revisor Lasse: ved gennemgang af foreningens regnskab er der ikke fundet forhold, som giver anledning til væsentlige bemærkninger. Værdisætningen af ponyer og tilhørende udstyr virker til at være lidt forsigtig vurdere, set i lyset af årets køb og salg af ponyer. Endvidere bør foreningen, fremadrettet være opmærksom på evt. ændrede vedligeholdelsesomkostninger som følge af det nye underlag i ridehallen.

 

  1. Fremlæggelse af budget Planer for 2022

Aktivitetens tilskud fra kommunen er ikke ændret.

Forsat ansøge fonde om hjælp til kommende tiltag på VBR.

Udgifter - ingen ændringer.

Administrativt; der vil komme en lille prisstigning i husleje, boksleje, da der er sket en øgning af prisen vedr. indkøb af foder, hø og halm til ponyerne.

 

  1. Indkommende forslag.

Skal der holdes en ”fest” for dem som sidder frivillig i et udvalg og som er undervisere – som tak for et godt samarbejde?

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Majbrit og Jan og de vil gerne genopstille, Jan ønsker kun at genopstille for 1 år.

Majbritt og Jan er begge genvalgt og Jan for et år. – tillykke med valget.

Suppleanter.

Per – ønsker ikke genvalg.

Helle – ønsker genvalg

Jane – vil gerne stille op.

Helle og Jane er valgt som suppelander - tillykke med valget.