Valg af dirigent: Jan Sune Nielsen

Valg af Referent: Mathilde Putman

 

Bestyrelsens Beretning 2022:

 

Fremlæggelse af budget for 2023:

 

Budget 2023

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

Genvalgte bestyrelsesmedlemmer:

 

Nye Bestyrelsesmedlemmer:

 

Ny Suppleant:

 

Ny Revisorer:

 

Genvalgt Revisor: